Psychotherapie in de eerste lijn en in de tweede lijn.
Hoe zit dat nu? 


De zorg is ingedeeld in "lijnen" om aan te duiden hoe ver de zorg van jou staat. 

  • De nulde lijn is laagdrempelige zorg, zoals mantelzorg, crisiscentra, de zelfmoordlijn, tele-onthaal,...
  • Op de eerste lijn staan bijvoorbeeld de huisarts of de eerstelijnspsycholoog. Dit is de eerste medische of psychologische zorgverlener die je helpen kan. 
  • De tweede lijn is gespecialiseerde zorg na doorverwijzing van huisarts, zoals een dermatoloog, cardioloog, …
  • De derde lijn is gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis of centra, zoals revalidatie, gespecialiseerde ingrepen, … 


Concreet 

Het verschil zit er in dat tweedelijns psychotherapie over meer complexe problemen gaat en dat het langer duren kan.  Concreet gaat het over deze verschillen:

  • eerstelijnsgesprekken kosten 11 euro (of 4) per gesprek. Tweedelijnsgesprekken zijn duurder (50 euro)
  • er wordt gestreeft naar maximum 8 gesprekken per jaar in de eerste lijn. Op tweedelijnsgesprekken staat geen beperking.


Het doel van de behandeling is niet om alle problemen op te lossen, maar wel om het in die mate op te lossen dat je weer verder kan. En in 8 gesprekken kan je heel wat bereiken. Dat maakt dat 95% van de gesprekken eerstelijnsgesprekken zijn.